Kalem Mali Müşavirlik HİZMETLERİMİZ

  1. Hizmetlerimiz

HİZMETLERİMİZ

Size özel mali müşavirlik çözümlerimiz ile yeni bir finansal dünyanın kapılarını aralayın! 
 
Kalem Mali Müşavirlik bürosu olarak şirketinize özel sunmakta olduğumuz mali müşavirlik çözümlerimizden bir kaçı aşağıda listelenmiştir. 
 
Şirketinizin yapısına uygun muhasebe sistemini kurmak.
Yönetim muhasebesine yönelik Mali Danışanlık yapmak.
Mevzuata Yönelik Eğitim Vermek
Muhasebe ve Finansa yönelik personel eğitimi vermek.
Kontrol, Denetim ve Raporlama hizmeti sunmak
Şirket Kuruluş, Kapanış ve Tasfiye işlemlerinin yapılması
Muhasebe defterlerinin, tek düzen muhasebe standartlarına uygun olarak tutulması, raporlanması ayrıca ilgili raporların yetkililere sunulması.
Bilanço, kar-zarar tablosu, bildirge, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi.
İşletme personeline ait ücret bordrolarının ve hesap pusulalarının hazırlanarak, işçilerce imzalanmak üzere işverene sunulması.
İşten çıkışı yapılacak olan personelin Kıdem ve İhbar Tazminatlarının hesaplanması sağlanarak, işten çıkış ve giriş işlemlerinin düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi.
KDV, aylık ve üçer aylık Muhtasar ve Geçici Vergi, yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin hazırlanması, kontrolü ve tahakkukları sağlanarak, Tahakkuk Fişi'nin düzenli olarak mükelleflerimize sunulması.Muhasebenin tüm alanları ve şirketinizin tüm mali yapısı hakkında danışmanlık hizmeti sunmak.
KDV iade işlemlerinin yapılması.
SGK Hizmetleri
...
 
Sizlerde profesyonel olarak bu ve benzeri hizmetlerden faydalanmak için bizimle irtibata geçiniz.