Kalem Mali Müşavirlik GÜNCEL MAKALELER

 1. Güncel Makaleler
 • 'Sürekli Yeniden Değerleme Uygulaması'

  ' 213 sayılı Kanun?un 298?inci maddesinin (Ç) fıkrası kapsamında ?Sürekli yeniden değerleme uygulaması? yapılması... '

  Devam Et
 • '5 Yıllık Süre Dolmadan Elden Çıkardığınız Gayrimenkul Canınızı Sıkabilir'

  ' 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun mükerrer 80?inci maddesinde aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan... '

  Devam Et
 • 'Menfi Tespit Davasının Kısmi Olarak Açılabilmesi'

  ' Yürürlükte bulunan hukukta tespit davası ve kısmi dava 6100 sayılı HMK?da düzenlenen iki önemli dava türüdür. Bu iki dava ... '

  Devam Et
 • 'SGK Tarafından Kesilen İPC?ler Hakkında Yapılandırma Yapılabilmesi İçin 31.12.2022 Tarihinden Önce İşlenen Fiiller Daha Sonra İşverenlere Tebliğ Edilmiş Olsa Bile 7440 Sayılı Kanunun İlgili 9. Maddesine Göre Yapılandırma Kapsamına Girmektedir'

  ' Bilindiği gibi, 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasıyla ilgili Bazı Yasalarda Değişiklik Yapılmasına... '

  Devam Et
 • 'Yenileme Fonu Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Bir Detay'

  ' İşletmeler sahip oldukları amortismana tabi iktisadi kıymetlerini (taşıtlar, gayrimenkul, demirbaş vb) çeşitli nedenlerle... '

  Devam Et
 • 'Hangi Firmalar KOBİ Sayılmaz?'

  ' 25.05.2023 Gün ve 32201 Sayılı KOBİ Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik uyarınca KOBİ tanımı... '

  Devam Et
 • 'Vergi Usul Kanunu Sirküleri/157'

  ' Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31 Mayıs 2023 günü sonuna kadar oluşturulması... '

  Devam Et